www.odb.km.ua Відгуки та побажання
 ЧІКА В.Д. Бібліотека для дітей як осередок екологічного виховання підростаючого покоління. Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка
Діти Хмельниччини читають! Приєднуйся!   Читати - це круто!   Читати - престижно!   Читай і будь успішним!   Будь в тренді: читай і знай!   Читають батьки - читають діти!   Читай! Формат не має значення!
  Електронний каталогЗведений електронний каталог БХООб’єднана віртуальна довідкаВіртуальна довідкаОнлайн послуги
   Про бібліотеку
   Ресурси бібліотеки
   Сторінка юного краєзнавця
   Проекти та програми
   Героїв пам’ятаєм імена
   Бібліотечному фахівцю
   Конкурси для дітей
   Електронна бібліотека
   Веб-уроки
   Здійснення закупівель
   Онлайн послуги
   Відкриті дані
   Карта сайту
   Аудіокниги


    
     Головна » Ресурси бібліотеки » Наші видання » Бібіліотека для дітей: нове бачення, нові орієнтири та соціальне партнерство.
   ЧІКА В.Д. Бібліотека для дітей як осередок екологічного виховання підростаючого покоління.

   Чіка В.Д.
    м. Ужгород

   Бібліотека для дітей як осередок
   екологічного виховання
   підростаючого покоління

      Наш час увійде в історію цивілізації не лише як ера великих досягнень людства, а й, на жаль, як доба глобальної екологічної кризи. Ресурси земної біосфери обмежені, а кількість народонаселення і його матеріальні потреби зростають високими темпами. Водночас, швидко збільшується негативний вплив на природу, забруднюються внутрішні водойми, моря та ліси, вичерпуються мінерально-сировинні та біологічні ресурси. Звідси випливає об'єктивна необхідність докорінно змінити ставлення до природи, до своєї діяльності й переоцінити життєві цінності.
      У найважливіших міжнародних документах останнього десятиріччя, присвячених проблемам розвитку людства, велика увага приділяється екологічній культурі, інформованості людей про екологічну ситуацію у світі, регіоні, місці проживання, їх обізнаності з можливими шляхами розв'язування різних екологічних проблем. Так, 2010 рік за оголошенням ООН став роком біологічного різноманіття, 2011 рік – Міжнародним роком лісів. Таким чином, найвпливовіша всесвітня організація прагне привернути увагу до необхідності збереження і раціонального використання природи Землі, об'єднати зусилля у справі захисту її екосистем і охороні навколишнього середовища.
      Відбулися певні позитивні зрушення і в Україні. Формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян є справою державною, що засвідчує низка еколого-орієнтованих законів, прийнятих за останні роки.
      Проблема охорони та збереження довкілля особливо актуальна для Карпатського регіону – краю лісів, стрімких урвищ, захмарних полонин, унікальних заповітних місць. Саме тут, у місцевості, яку називають найчистішим з точки зору екології регіоном, мали б існувати праліси, рослини, тварини, рідкісні природні масиви. Але цивілізація невпинними кроками просувається вперед, порушує заповідні досі території, в результаті чого вже сьогодні лише в Закарпатті виникла необхідність терміново оберігати сотні видів флори та фауни. Безжальна експлуатація природних багатств, зокрема вирубування лісів та добування корисних копалин призвело до порушення екологічної стабільності гірських ландшафтів, до виникнення таких катастрофічних стихійних явищ, як забруднення повітря і води, кислотні дощі, руйнівні повені, катастрофічні вітровали, висихання лісів, зникнення багатьох видів рослин і тварин.
      Екологічна ситуація, яка склалася в світі і Україні зокрема, постійно вимагає швидкої перебудови мислення кожної конкретної людини. Від того, як здійснюється процес екологічного виховання дитини сьогодні, залежить ставлення дорослої людини майбутнього до природи як джерела існування. Головне завдання екологічного виховання дитини – виховати таку особистість, щоб сама природа, проблема її охорони набули життєво важливого значення.
      Усистемі екологічної освіти та культуриважлива роль відводиться бібліотекам. Дитячі бібліотеки Закарпаття, зокрема, обласна бібліотека для дітей та юнацтва (ЗОДЮБ), використовують весь арсенал наочних, комплексних, усних методів та форм роботи для досягнення важливої мети – формування нової екологічної свідомості молодих громадян.Весь комплекс роботи, що проводиться в бібліотеках з екологічного виховання скерований на:

   •  розвиток у юних читачів відповідальності за стан навколишнього середовища;
   •  виховання розуміння сучасних проблем навколишнього середовища й усвідомлення їх актуальності для всього людства, своєї країни і рідного краю, особисто для себе;
   •  розвиток у дітей потреби у спілкуванні з природою, засвоєння норм відповідальної поведінки щодо її збереження;
   •  засвоєння читачами народних традицій у взаємовідносинах людини з природою;
   •  залучення дітей та підлітків до природоохоронної діяльності. 

      Для виконання цих завдань бібліотеки виконують функції інформаційних центрів для дітей з питань охорони навколишнього середовища, поповнюють бібліотечні фонди документами з питань екології, створюють бази даних, системи довідково-інформаційного обслуговування, проводять різноманітні просвітницькі заходи, поєднуючи свої зусилля з державними природоохоронними та громадськими екологічними організаціями, видають методико-бібліографічні матеріали.
      Важливою складовою успішності екологічної діяльності обласної бібліотеки для дітей та юнацтва вважаємо поповнення фонду новою літературоюекологічної тематики. Це, в першу чергу, енциклопедичні та довідкові видання, навчальні посібники. Користуються попитом такі видання, як “Екологічна енциклопедія” (в 3-х т.), “Екологія”, “Екологія довкілля”, “Екологічне право України”, “Основи екології”, “Природа рідного краю”, “Червона книга України”, науково-пізнавальна та художня література. Значна частина фонду екологічного спрямування належить краєзнавчим виданням.
      Популярні серед дітей та юнацтва також періодичні видання, які отримує бібліотека: “Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги”, “Довкілля та здоров'я”, “Екологічна газета”, “Екологічний вісник”, “Екосфера”, “Колосок”, “Паросток”, “Яблунька”, “Юний натураліст”. Читачам пропонуються екологічні панорами за сторінками часописів, прес-огляди, інформ-мозаїки.
      Бібліотека, намагаючись якомога повніше задовольнити інформаційно-бібліографічні потреби читачів різних вікових груп, сприяє формуванню самостійної орієнтації в сучасній книжковій продукції, активізації їхньої читацької діяльності і пробудженню суспільної активності.
      У роботі використовуються різні форми інформаційно-бібліографічного обслуговування: інформа-ційні бюлетені, рекомендаційні списки, виставки нових надходжень, виставки-перегляди, бібліографічні огляди, дні інформації,  дні  краєзнавства  та  ін.  Вони  дозволяють привернути увагу юних читачів до бібліографічної інформації екологічного спрямування, належним чином розкрити фонд.
      Слід відмітити позитивний ефект видавничої діяльності бібліотекобласті: бібліографічних покажчиків “Ця земля – твоя і моя”,“25-й Чорнобильський квітень” (ЗОДЮБ),“Жити в злагоді з природою” (Міжгірська ЦБС); збірників сценаріїв “Віддамо свій голос на захист природи” (ЗОДЮБ),“Юні екологи” (Перечинська РДБ), “Земля – наш дім” (Мукачівська РДБ); дайджестів “Екологія навколишнього середовища”, “Дзвони Чорнобиля” (Великоберезнянська РДБ); досвід роботи “Допоможи місту стати чистим”(Ужгородська ЦМБС); інформаційних бюлетенів“Географічний калейдоскоп”,“Світ природи” (Іршавська РДБ), “Із тривогою за майбутнє”, “Рідкісні рослини – бережімо їх!” (Мукачівська ЦМДБ) та ін.
      Щорічно для читачів різних вікових категорій складаються рекомендаційні списки літератури: “У світі тварин”, “Пернаті друзі лісів”, “Мозаїка природи”, “Дивосвіт природи”, “Стежками рідного краю”, “Література і довкілля” та ін. Останнім часом стали популярними серед читачів старшого шкільного віку та вчителів вебліографічні списки, в яких представлені анотовані веб-сайти екологічних та природоохоронних організацій, партій, екологічні новини, електронні видання.
      Привертають увагу юних читачів та їхніх батьків різноманітні книжкові виставки, інформаційні стенди, виставки-застереження, виставки-роздуми, виставки-кросворди, які діють в дитячих бібліотеках. При формуванні виставок бібліотечні працівники використовують твори мистецтва у репродукціях та фотоальбомах. Наприклад, виставка-панорама “Закарпаття – рідний край” (ЗОДЮБ) знайомить з унікальними виданнями бібліотеки, в яких представлена інформація про неповторну красу природи краю, чудові умови для туристичного відпочинку, визначні пам'ятки культурно-історичної спадщини. Виставка-гра “Цікавий світ навколо тебе”, що розгорнута в бібліотеці-філії № 2 Ужгородської ЦМБС, пропонує дітям молодшого віку виконання цікавих завдань: написати про своє ставлення до природи, придумати й намалювати природоохоронні знаки, відгадати кросворд.
      Комплексною формою інформаційно-бібліографічного обслуговування є дні інформації, присвячені популяризації екологічної літератури. Вдало з юними читачами було проведено день інформації “Земля дана нам на віки” (Великоберезнянська РДБ), під час якого відбулися такі заходи: виставка-застереження “Охорона природи — справа твоя, моя, наша”, бібліографічний огляд “Ми люди, поки є природа”, екологічна гра “Наша планета – живий світ”, еколого-пізнавальна подорож “Гора Кременець”. У рамках дня інформації “Наша планета – колиска життя” (Мукачівська ЦМДБ) проводились огляди книжкових виставок “Доля планети у наших руках” та “Дивосвіт рідної природи”, конкурс-вернісаж екологічного плакату “Природа потребує охорони й захисту”, відбулися поетичні візерунки “Гомін щедрої землі”, акція “Збережи і врятуй”, бліц-інформіна “Світ довкола нас”, музична прогулянка “Звуки природи”, вікторина “Наші пернаті друзі”.
      День краєзнавства “Шумлять дерева мого краю” (ЗОДЮБ), присвячений Міжнародному року лісів, зацікавив користувачів середнього шкільного віку стендовою інформацією “Що? Де? Коли?”, виставкою-кросвордом та відкритим переглядом літератури “Ліс – зелене золото Карпат”. Вечір запитань і відповідей “Рятуючи ліс – рятуємо себе” за участю головного спеціаліста Державного управління охорони навколишнього природного середовища Д.Є. Томенчука, виявив щирий інтерес юних до проблем охорони лісів Закарпаття. Зокрема, він зазначив, що одним з пріоритетних методів охорони лісів є заповідники та державне регулювання раціонального використання лісів. Логічним завершенням комплексу заходів став коментований перегляд документального фільму “Життя лісу”, що відбувся в читальній залі бібліотеки.
      Вибір оптимальних і ефективних форм, методів екологічної роботи в бібліотеках для дітей обов'язково проводиться з урахуванням вікових, індивідуально-психологічних особливостей юних користувачів. Всю їх діяльність умовно можна розділити на етапи, на кожному з яких ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна методика з огляду на вікові особливості читачів.
      На першому етапі (дошкільники та молодші школярі) формуються перші уявлення про навколишній світ, про живу і неживу природу, про ставлення до природи, що виявляється в конкретній поведінці на емоційному рівні.
      Другий етап (читачі середнього шкільного віку) передбачає накопичення знань про природні об'єкти, закономірності розвитку та функціонування біологічних систем, аналіз і прогнозування нескладних екологічних ситуацій, закріплення нормативних правил поведінки в навколишньому середовищі. Поглиблюються і розширюються знання про явища і закони природи, розкриваються причини екологічної кризи та обґрунтовуються шляхи збереження природних комплексів.
      Третій етап (старшокласники) завершує узагальнення здобутих екологічних знань, здійснюється моделювання простих кризових ситуацій.
      У роботі з читачами-дошкільниками та учнями молодшого шкільного віку застосовуються ігрові, розважально-пізнавальні форми, яскраво оформлені книжкові виставки та тематичні полиці, плакати-звернення.
      Діти молодшоговіку завжди охоче беруть участь у проведенні різноманітних конкурсів малюнків, поробок з природного матеріалу, аплікації.
      Для цієї категорії читачів проводяться творчі заходи з елементами гри: поле чудес “Подорож до дивовижного світу тварин”, літературна гра “Ці незвичайні, розумні та кумедні тварини”. Маленькі читачі мали можливість виявити свої знання про тварин у вікторині “У воді, на землі і у небі”, кросворді “Малятків зоопарк”, конкурсі загадок “Наші улюбленці”, конкурсі малюнків “Намалюй ведмедика”.
      Пізнавальні форми, під час яких читачі знайомляться з навколишнім світом, використовуються з дітьми середнього шкільного віку. Для них бібліотечні працівники намагаються урізноманітнити форми масової роботи, проводять бесіди “Книга людської совісті”, конкурси ерудитів “Цілющі скарби матінки Землі”, еко-роздуми “Простягаємо руки природі, щоб з нею жити в згоді”,літературні подорожі “Подорож до зеленої аптеки”, еко-екскурси “Глобальні проблеми планети Земля”, конкурси екологічного плакату “Захищай. Примножуй. Бережи” тощо.
      Дуже важливою в екологічній освіті є корпоративність і співробітництво, тобто об'єднання зусиль декількох закладів чи організацій, які зацікавлені у досягненні спільної мети. Бібліотеки тісно співпрацюють з осередком Всеукраїнської екологічної Ліги, Партією зелених, різноманітними екологічними рухами, еколого-натуралістичними центрами та об'єднаннями.
      Спільно з еколого-натуралістичним центром учнівської молоді у Виноградівської районній бібліотеці для дітей організовуються конкурси, екологічні свята, вікторини, еко-стежини “Цікава книга природи”, “ЕкоАБВГДейка”, “Друзі природи”, “Свято зимуючих птахів”, “Осінній турнір знавців природи”. Розширенню екологічних знань у дітей сприяють вдало організовані книжкові виставки, виставки-застереження, що діють впродовж року “В долонях Всесвіту – Земля”, “Лісові картинки”, “У царстві дивовижної краси”.
      Ряд яскравих заходів були присвячені Міжнародному року біорізноманіття, серед яких огляди книжкових виставок “Дивосвіт рідної природи”, конкурс-вернісаж екологічного плаката “Природа потребує охорони й захисту!”, поетичні візерунки “Гомін щедрої землі”, бліц-інформіни “Світ довкола нас”, музичні прогулянки “Звуки природи”, круглий стіл “Людина і світ природи”, вікторини “Наші пернаті друзі”.
      У роботі із читачамистарших класів використовується література більш серйозного, проблематичного характеру, застосовуються елементи дискусійних форм. Важливе місце у формуванні екологічної культури мають рольові ігри, які розвивають екологічне мислення, емоційність, творчість, самостійність підлітків. Цим напрацьовується соціальний досвід в прийнятті екологічно грамотних рішень. У формуванні екологічної культури особливе місце займають дискусії. Проблемність у поєднанні з груповим обговоренням створюють ситуацію “конфлікту”ідей. Це, так звані, міжпредметні дискусії, коли на дану проблему дивляться з різних позицій.
      Щоб вирішити, як ставитися до води: як до ворога, чи як до друга, зібралися читачі підліткового віку на екологічний правосуд “Життєдайна та руйнівна сила води”в Мукачівській бібліотеці для дітей. Учасники імпровізованого суду давали свідчення “за”та “проти”води, аргументуючи свій виступ різноманітними фактами. Вислухавши свідчення «свідків», виступи “прокурора” та “адвоката”, “суд” дійшов висновку, що висунуті проти води обвинувачення не були доведені, і вирішив звільнити її з-під охорони. А до всіх присутніх учасники звернулися із закликом берегти та економити воду, застерегти діяльність людини, що призводить до руйнівних паводків.Зацікавив присутніх sперегляд літератури “Особлива Н2О”.
      Важливою складовою екологічного виховання стали заходи до 25-ї річниці Чорнобильської трагедії. В усіх бібліотеках області відбулися просвітницькі заходи, серед яких виставки-роздуми, вечори-реквієми, круглі столи, уроки історії, години-пам'яті: “Чорний біль України”, “Дзвони екологічної біди”, “Мужність і біль Чорнобиля”. Урок-мікрофон “Репортаж з Чорнобиля” зібрав в читальній залі Мукачівської ЦДБ учнів 7-9 класів ЗОШ № 6, 16, Мукачівської гімназії та Чинадіївського дитячого будинку. Затамувавши подих, слухали діти спогади ліквідатора аварії на ЧАЕС Глазмана В. Б. Він розповів, яким чудовим було місто Прип'ять та природа навколо нього. Про руйнівний вплив радіації на здоров'я людини і наслідки радіоактивного впливу на прийдешні покоління та на довкілля діти дізналися з виступів лікаря та викладача Еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Після виступів відбувся інтерв'ю-брифінг, під час якого діти задавали питання гостям заходу. Не залишили нікого байдужими виставка-репортаж “Чорнобиль: гіркий спомин і вічний біль”та інсталяція фрагменту Чорнобильської зони.
      У багатьох бібліотеках області успішно працюють клуби та об'єднання екологічного напрямку для дітей. У 2004 році в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва було засновано клуб “Зелена варта”, робота якого проходить під гаслом “Станьмо на варті нашого майбутнього!”. Клуб співпрацює з Державною інспекцією захисту рослин, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області,регіональним молодіжним екологічним об'єднанням ЕКОСФЕРА. У доробку клубу багато цікавих і корисних справ, серед яких вечір-зустріч з професором Ужгородського Національного університету В.І. Комендарем “Цілющі скарби нашого краю”, екологічне ток-шоу за участю молодих науковців-біологів “Що ти можеш зробити на захист природи?”, круглий стіл “Рідні Карпати: радощі і тривоги”, презентація книги професора Ужгородського Національного університету Ніколайчука В.І. “Екологічний стан Закарпаття: проблеми і перспективи”, акції на захист первоцвітів, акція-конкурс “Ялинка ХХІ століття”, диспут “Що є джерелом забруднення атмосфери?”, фотовиставка “Брати наші менші”, конкурс фотоетюдів “Увійди у природу другом”, виставки-застереження “Чистий берег – річці Уж”, “Землянам – чисту планету” та ін. Постійно діюча стендова інформація клубу “Зелена варта”, що діє у фойє бібліотеки, спонукає читачів-дітей і дорослих звернутись до проблем екології.
      До Дня зимуючих птахів цікаво відбувається свято “Птахи – наші друзі”. Тут поряд з літературно-мистецькою композицією, присвяченою різноманіттю пташиного світу, проводиться майстер-клас з виготовлення найпростіших годівниць для птахів. Учасники свята із задоволенням майструють годівниці та прилаштовують їх на деревах біля своїх помешкань.
      “Ялинка ХХІ століття” – так називалася акція-конкурс, яка була проведена серед учнів 6-7 класів різних шкіл м. Ужгорода. Звідки з'явилися Дід Мороз і Снігуронька, якими прикрасами оздоблюють ялинки в різних країнах, а головне, як зберегти новорічну красуню – про це розповідали активісти клубу учасникам акції. Майстерно виготовити зимову композицію, альтернативу ялинці, виявилося цікавим й непростим завданням. Переможці кращої новорічної ікебани були нагороджені грамотами та призами.
      На початку весни учасники клубу проводять вже традиційну акцію на захист первоцвітів “Первоцвіти просять захисту”. Практична діяльність на допомогу вирішенню реальних місцевих екологічних проблем завжди захоплює дітей та підлітків. Цього року на відкритті акції перед користувачами бібліотеки, учнями Економічного ліцею м. Ужгорода виступили представники Державного управління охорони навколишнього природного середовища. Члени клубу підготували літературну композицію “Провісники весни”, яка супроводжувалася мультимедійною презентацією, виготовили і розповсюдили серед мешканців міста інформаційні листівки, в яких закликали приєднатися до благородної справи – захисту первоцвітів.
      Цікаве поєднання екологічного напряму роботи бібліотеки з народними традиціямита обрядами. Бережне ставлення до природи починається з любові до рідного краю, особливо такого неповторного, як Закарпаття. На це спрямовані засідання народознавчого гуртка “Джерельце”. Про оспівану в легендах, переказах і піснях красу нарцисів, едельвейсів, крокусів дізналися члени гуртка на літературному ранку “Легенди про квіти” та здійснили віртуальну екскурсію в долину нарцисів, що розташована поблизу м. Хуст. Спонукали юних читачів замислитися над тим, як зберегти красу рідних Карпат літературна подорож “Як то давно було”, пісенний вернісаж “Лине пісня у Карпатах”, свято “Барви осені”.
      Важливе місце в обґрунтуванні взаємодії суспільства і природи займають спостереження під час екскурсій, походів. Спілкування з природою викликає емоційно значимі переживання. Туристично-краєзнавча робота з дітьми клубу за інтересами “Екологічна стежина” (Великоберезнянська ЦБС) спрямована на пізнання різноманіття форм життя рослинного і тваринного світу краю, процесів, які відбуваються в живих організмах, таємниць їх високої життєздатності. Під час практичних занять учні середнього та старшого шкільного віку мають змогу якнайближче розкрити для себе особливості флори і фауни своєї місцевості, визначити найбільш ефективні, на їх думку, заходи збереження та відновлення природних ресурсів.
      Вже понад 10 років поєднує плідна співпраця бібліотеку-філіал № 2 Ужгородської ЦБС та регіональне молодіжне екологічне об'єднання “Екосфери”, головна мета якої –активізація природоохоронного руху в м. Ужгороді через проведення екологічних досліджень, еколого-просвітницька робота, захист екологічних прав громадян Карпатського регіону. Фокусується увага дітей та молоді на участі в таких екологічних проектах, як “Як захистити зелені зони від забудов”, “Проблеми утилізації відходів: нові ідеї та обмін думками”, “Прикрась довкілля”, “Шепіт лісу”.
      Розширити та поглибити екологічні знання молодших читачів допомагає “Школа ЕКОЗНАЙКИ”. Діти залюбки беруть участь у різноманітних тематичних заходах: еко-грі “Екологічна розминка”, екологічному турнірі “Знай, люби, бережи”, рольовій грі “Казка вчить, як з природою дружить”,огляді-конкурсі “З любов'ю до рідного міста”.
      Користувачів підліткового віку, яким небайдужа рідна природа, об'єднує “Клуб екоагентів”. Надзвичайно цікаво проходить засідання клубу. Використовуючи різні форми роботи, його учасники намагаються привернути увагу громадськості до збереження таких одвічних цінностей, як чисте повітря, вода та зелені насадження. Щовесни тут проходить екологічна акція“Допоможи місту стати чистим”. Активісти клубу поширюють інформацію про важливість утилізації побутових відходів, організовують в своєму мікрорайоні прибирання території, її озеленення, поширюють інформаційні листівки.
      Влітку юні користувачі бібліотеки мають можливість відпочити та здобути цікаві знання, вміння і навички життя у природі в екологічному таборі “Школа в природі”, який діє за підтримки об'єднання “Екосфери”. Табір щороку обирає наймальовничіші куточки нашого Карпатського краю. Навчальна програма поділена на різні блоки, об'єднуючи теоретичну частину та практику: тренінги, природоохоронну та науково-дослідницьку діяльність, екскурсії, спостереження, ігри, змагання, активний відпочинок.
      Бібліотеки для дітей продовжують нарощувати потенціал еколого-просвітницької діяльності з метою виховання у дітей та підлітків екологічної культури, формування екологічного світогляду, займаючи гідне місце серед просвітницьких та інформаційних закладів України. Можна з впевненістю сказати, що провідним принципом екологічної освіти і виховання бібліотек стало гасло: “Мислити глобально – діяти локально”.


   • 4
   • 3
   • 2
   • 1
   • 2222
   • АРТ територія111
   • Дошкільнятам2

   Бібліотека запрошує

   БЛОГИ БІБЛІОТЕКИ

   Шановний читачу! Давай разом визначимо рейтинг книг “Літо - 2022”. Яка книга, на твою думку, найцікавіша:
   Андрій Кокотюха “Клуб боягузів”
   Олександр Зубченко “Перемагаючи долю”
   Марина Макущенко “Темний бік будинку”
   Наталія Матолінець “Варта у Грі”
   Олександр Гаврош “Музей пригод”
   Рейчел Рассел “Щоденник Ніккі”   © ХОБ для дітей ім. Шевченка. , 2010-2022 г.
      Офіційний сайт
   29001, Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи 51.
   www.odb.km.ua            mail@odb.km.ua
   Копіювання інформації можливе тільки за наявності згоди
   адміністратора, а також активного посилання на сайт.
   створення
   сайту
   Студія Спектр