www.odb.km.ua Відгуки та побажання
НИКИТЮК С.С. Сучасні аспекти підготовки бібліотечного фахівця. Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т. Г. Шевченка
Діти Хмельниччини читають! Приєднуйся!   Читати - це круто!   Читати - престижно!   Читай і будь успішним!   Будь в тренді: читай і знай!   Читають батьки - читають діти!   Читай! Формат не має значення!
  Електронний каталогЗведений електронний каталог БХООб’єднана віртуальна довідкаВіртуальна довідкаОнлайн послуги
   Про бібліотеку
   Ресурси бібліотеки
   Сторінка юного краєзнавця
   Проекти та програми
   Героїв пам’ятаєм імена
   Бібліотечному фахівцю
   Конкурси для дітей
   Електронна бібліотека
   Веб-уроки
   Здійснення закупівель
   Онлайн послуги
   Відкриті дані
   Карта сайту
   Аудіокниги


    
     Головна » Ресурси бібліотеки » Наші видання » Бібіліотека для дітей: нове бачення, нові орієнтири та соціальне партнерство.
   НИКИТЮК С.С. Сучасні аспекти підготовки бібліотечного фахівця.

   Никитюк С.С.
   м. Кам'янець-Подільський

   Сучасні аспекти підготовки
   бібліотечного фахівця

      Кардинальні зміни в інформаційних технологіях, широке впровадження комп'ютерної техніки у бібліотеках ставлять нові вимоги до професійної підготовки бібліотекаря, потребують перебудови всієї системи бібліотечної освіти, адже сучасний бібліотекар повинен поєднувати в своїх знаннях та вміннях гуманітарну і технічну складові, спрямовані на виконання інформаційної, культурної і освітньої функції.
      Нові технології і нове інформаційне середовище не знімають психологічних проблем безпосередньої взаємодії бібліотекаря і читача. Це стає досяжним лише за умови, коли на пеpший план виходять поpяд з пpофесійними і особисті якості бібліотекаpя, а саме: ініціативність, наявність власної думки, гpомадянська позиція, високий pівень літеpатуpно-художнього смаку, повага до людей, тобто, його особиста висока культуpна компетентність.
      Якісно новими ознаками, що характеризують інноваційний характер бібліотечної освіти, є особистісно-орієнтований підхід; перехід від репродуктивної моделі освіти до гуманістичної,  впровадження в навчальний процес інформаційних технологій, освітніх інновацій і креативних методик; інтеграція освіти і практики бібліотечного середовища, координація спільної діяльності навчального  закладу і установ бібліотечної  сфери.
      У Кам'янець-Подільському коледжі культури і мистецтв професію бібліотекаря здобувають 63 студенти (в т.ч. 30 студентів заочної форми навчання).
      Ступінь підготовки фахівця бібліотечно-інформаційної сфери оцінюється його загальноосвітнім, культурним рівнем, громадянською позицією, адекватною реакцією на зміни в суспільстві, знанням іноземних мов. Тому студенти вивчають значний обсяг літератури, історію, ділову українську та  іноземну мови, правознавство, економічну теорію, культурологію, філософію, педагогіку й психологію. Навчальний план, крім гуманітарних, соціально-економічних і професійно-орієнтованих дисциплін, передбачає засвоєння студентами  циклу  дисциплін професійної та практичної підготовки: “Соціальні комунікації”, “Бібліотечні фонди”, “Основи документознавства”, “Основи АСОД”, “Обслуговування в бібліотеці”, “Бібліографічна діяльність бібліотеки”, “Управління діяльністю бібліотеки”, в рамках яких студенти засвоюють теоретичні знання та опановують практику класифікації документів за різними ознаками, в т.ч. документів на нетрадиційних носіях інформації,  формування інформаційних потоків і масивів, загальної методики систематизації та бібліографічного опису документів з різних галузей знань, види та форми їх обліку; вивчають питання, що стосуються системи соціальних комунікацій та управління інноваційною діяльністю, основних процесів бібліографічної діяльності, вчаться працювати з інформаційними джерелами при виконанні довідок та створювати бібліографічні посібники, засвоюють характеристики різних читацьких груп та методику індивідуальної і масової роботи. Студенти вивчають такі дисципліни, як “Бібліотечні інформаційно-пошукові технології”, “Автоматизація бібліотечних технологій”, “Основи роботи на ПЕОМ”, отримуючи базові знання з інформаційних технологій та систем використання баз знань, навичок пошуку в інтерактивних базах даних.
      За вибором навчального закладу введено вивчення архівознавства, музейної справи, машинопису та основ  діловодства, що дає змогу готувати бібліотечного працівника широкого профілю.Такі фахівці матимуть попит не лише в бібліотеках, а й в меpежі інфоpмаційних установ, інфоpмаційно-аналітичних підpозділах у складі владних стpуктуp, що зpобить спеціальність більш гнучкоюпpи пошуку pоботи у часи скоpочення бібліотечних кадpів. Отримавши кваліфікацію “Фахівець з бібліотечної справи”, випускник  може займати одну з посад: бібліотекар, бібліограф, організатор масиву документів, секретар, діловод, музейний працівник, архівний працівник, оператор комп'ютерного набору. Все це значно підвищує і вимоги до випускників. Професіоналізація студентів передбачає, перш за все:

   –  розуміння студентами постійних змін соціальної, культурної та освітньої ролі бібліотек та інших документально-інформаційних установ;
   –  застосування отриманих знань, вмінь та навичок в обслуговуванні споживачів інформації;
   –  готовність до самостійного навчання та удосконалення професійних знань.

      Навчальний план не передбачає спеціалізацію, але, враховуючи той факт, що випускники освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" працюють переважно в сільських бібліотеках-філіалах, де більшість читачів – діти, до основних фахових курсів включено матеріали про вікові та психологічні особливості, сучасні форми й методи бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів-дітей. Окремими курсами представлено дитячу літературу та організацію діяльності навчальних бібліотек.
      Базами навчальної та переддипломної  практики студентів обираються кращі бібліотеки міста, області, зокрема Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т.Г.Шевченка. Фахівці допомагають студентам адаптуватися, усвідомити соціальну місію бібліотеки, закріпити і розширити теоретичні знання у професійному середовищі, оволодіти новими формами і методами бібліотечної практики, отримати перший професійний досвід.
      Викладачами бібліотечних дисциплін працюють досвідчені фахівці: С.Никитюк, викладач-методист, голова циклової комісії, відмінник освіти України; О.Павлюк, викладач-методист, заступник директора з виховної роботи, відмінник освіти України; В.Булаєнко, викладач-методист; Л.Климчук, викладач вищої категорії, пошукач НАКККіМ.
      Активно використовуються в навчальному процесі такі форми занять, як лекція-діалог, лекція-огляд, практичне заняття у творчій лабораторії бібліотекаря, семінар-дискусія, семінар-практикум, круглі столи, публічні захисти творчих проектів, матеріалів практики, курсових робіт тощо. З метою формування інноваційного мислення майбутніх спеціалістів, їх швидкого адаптування до змін, застосовуються методи моделювання та аналізу конкретних виробничих ситуацій, імітація професійної діяльності, професійні тренінги, метод «мозковий штурм» та ін.  Усе це сприяє не тільки продуктивному засвоєнню теоретичних знань і формуванню вмінь, але й виявленню творчих можливостей студентів.
      У рамках моделі ступеневої освіти з 2003 р. на базі коледжу працює навчально-консультаційний пункт НАКККіМ, який здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”. Керує НКП директор коледжу Р. Нелюбов. До викладання дисциплін документально-інформаційного циклу залучаються відомі науковці, висококваліфіковані педагоги М. Слободяник, Г. Власова, О. Виноградова, Н. Христова, І. Мага, Г. Саприкін, О. Кириленко та ін.
      Формування професіонала, але при цьому й громадянина, патріота, підготовка до діяльності в ринкових умовах, до життя у громадянському суспільстві – ось що важливо сьогодні у формуванні  бібліотечного фахівця. Бібліотеці сьогодні потрібні ті, хто виявляє стійкий інтерес до професії, має організаторські, творчі здібності, комунікабельні, ті, що мають активну життєву позицію. Маючи саме таких студентів, коледж  живе насиченим творчим життям, спрямованим на підвищення якості підготовки фахівців завдяки модернізації освітньої діяльності, застосуванню новітніх педагогічних та інформаційних технологій, залученню викладачів та студентів до активної навчально-дослідної роботи, сприянню громадському становленню та професійній самореалізації  наших випускників – майбутньої еліти української культури.


   • 4
   • 3
   • 2
   • 1
   • 2222
   • АРТ територія111
   • Дошкільнятам2

   Бібліотека запрошує

   БЛОГИ БІБЛІОТЕКИ

   Шановний читачу! Давай разом визначимо рейтинг книг “Літо - 2022”. Яка книга, на твою думку, найцікавіша:
   Андрій Кокотюха “Клуб боягузів”
   Олександр Зубченко “Перемагаючи долю”
   Марина Макущенко “Темний бік будинку”
   Наталія Матолінець “Варта у Грі”
   Олександр Гаврош “Музей пригод”
   Рейчел Рассел “Щоденник Ніккі”   © ХОБ для дітей ім. Шевченка. , 2010-2022 г.
      Офіційний сайт
   29001, Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи 51.
   www.odb.km.ua            mail@odb.km.ua
   Копіювання інформації можливе тільки за наявності згоди
   адміністратора, а також активного посилання на сайт.
   створення
   сайту
   Студія Спектр